Kálvária és Koppány kápolnája

Bakonyszücs az oklevelek szerint a honfoglalás idejében került a Koppán nemzetség birtokába. Egyes források a falu Kálváriájának központi részét Koppány vezér korából származónak tekintik. A magas fokú építészeti- és mértani műveltséget bizonyító szerkesztés a ma Bakonyszücs szélén álló kápolnát és annak rangját a felsoroltak közé emeli.

Ezek a templomok az Árpád-ház tagjainak családi szállásai közelében épültek, hiszen ekkoron csak nekik lehetett és volt anyagi, no meg hatalmi erejük ilyen alkotások megépíttetéséhez. Kétségtelenül közéjük tartozott Koppány vezér is. Ő Árpád fia, Tarhos leszármazottjaként ezt a régiót hercegi "urszág"-ként birtokolta, ahogyan ezt a kápolnától úgy ezer lépésnyire lévő Bakonykoppány falu máig fennmaradt neve is bizonyítja.

Bakonyszücs nevezetes vallási kegyhelye a Kálvária-kápolna. Feltételezések szerint a központi épületrész Szent István korából maradt meg, a külső épületrész pedig az Eszterházyak idején készült, s ekkor állították fel a stációképeket is.

A bakonyszücsi kálvária hasonlít a pápaihoz, ám méreteiben kisebb annál. A kápolna cakkos toronnyal készült, kereszttel koronázott. Két külső oldalán lépcső vezet fel a kenyeres hátfalú kálváriához, melyben Jézus és a két lator keresztje áll. Az építmény hátsó, íves falában sírkamrát alakítottak ki. A kálvária előtti parkban kőkereszt áll, innen indulnak két oldalt elhelyezkedve a falazott kőalapú stációk.

A 14 stációt és a kápolnát 1873-ban építették, majd 1930-ban újították fel. A kálvária következő újjáépítésére 2002-ben került sor.

Az 1874-ben épített kálvária stációk és a kápolna alkotói nem ismertek, valószínűleg helyi mesteremberek lehettek, ahogyan maguk végezték az 1930. évi felújítás munkálatait is. A 2002. évi újjáépítés alkalmával a stációképeket Marton V., Mészáros P., Novontyil J., Holczinger A., Noviczki K., Szegedi F., Vörös Á., Epinger Zs., Tóth L., Bányai E., Váradi K., Kemény Gy., és Magyar i. készítette.

A 2002. évi újjáépítés kezdeményezője Bakonyszűcs Község Önkormányzata volt. A renoválás anyagi fedezetét a helyi önkormányzaton és az egykori és mai bakonyszűcsi lakosok felajánlásán kívül a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az Országos Műemléki Hivatal, és a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatásából fedezték.

Működtető: 8572 Bakonyszücs Petőfi u. 2.; 06-89/341-098; http//miserend/templom/2032

Forrás: http://www.bakonyszucs.hu/tortenet/kapolna.html

 

Nézd meg térképen is hol található

GPS Koordináták: É 47.343333, K 17.678056

47.343333, 17.678056