Vizimalmok Pápateszér határában

Pápateszéri vízimalmok – kiállítás és modell bemutató (Nagy Péter)

A mai Magyarország területén egy tepülés közigazgatási határain belül Pápateszéren működött a legtöbb patakmalom, szám szerint 25. A Reflex Környezetvédő Egyesület kiállítása ezt, a hazánkban egyedülálló kulturális örökséget mutatja be.

Vizimalmok

 Pápateszér határában 25 patakmalmot építettek a községet délről északi irányban átszelő vízfolyásokra: a Bánya-éren 14, a Körtvél-patakon 3, a Szakács-éren 8 őrlő malom működött. Folyásirány szerint az alábbiak:

Bánya-ér 1. Staub malom 2. Elpusztult malom 3. Hofstädter malom 4. Fenyőfő községi malom 5. Andrássy malom 6. Égett malom 7. Szigeti malom 8. Tóth János malom 9. Bolla malom 10. Kuti malom 11. Kis malom 12. Lukács malom 13. Sághi malom 14. Fancsali malom

Körtvél-patak 1. Steckl malom 2. Alsó malom 3. Csigi malom Szakács-ér 1. Izsa malom 2. Csóri malom 3. Alsó Márton malom 4. Felső Márton malom 5. Rákóczi malom 6. Csóthi malom 7. Szabó malom 8. Szerecsenyi malom

A malmok elnevezése

Többnyire ez a név szerepel a községi bizonyítványban is, ám az engedély-okiratokban, valamint a helyszínrajzokon gyakran más elnevezésekkel is találkozunk, nyilvánvalóan a bérlők, tulajdonosok, engedélyesek személyében bekövetkezett változások miatt. A Staub malom neve például egy 1909-ben készült helyszínrajzon Istók, az Elpusztult malom neve Wöller István tanulmányában Fekete Mihály malom. A XI/23-as vízikönyvben a Hofstädter név alatt Simándli név is olvasható, s ez utóbbi szerepel a második engedélyokiratban is. A Fenyőfő községi malom neve 1907 után Fekete Mihály malom. 1938-tól az Andrássy malom neve Horváth malom, a Szigeti malomé Kuti malom, Tóth János malma pápateszéri Községi malom. A Bolla malom új neve Kurics malom, a Kuti malomé Kapcsándi, a Kis malomé Sztankovics, a Lukács malomé Ledó, a Sághi malomé Bucs malom. A Steckl malom másik neve Bögi malom, az Alsó malomé Sábicz, a Csigi malomé Dobos. A Csóri malom Szepel, illetve Eigner néven is szerepel, az Alsó Márton malom neve Tibold, a Felső Mártoné Felber malom. Mind közül a Rákóczi malom elnevezése a leggazdagabb, ezt a vízikönyv különböző dokumentumaiban hol Rákóczy, hol Rákvizi, hol szücsi, vagy Szücs községi névvel illetik. A Csóthi malom másik neve Eigner malom, a Szabó malomé Kurali malom.

Felülcsapott vízikerék

Valamennyi pápateszéri malmot felülcsapott vízikerék hajtott, átmérőjük 2.80 - 5.70, szélességük 0.56 - 0.90 méter között váltakozott. A Szerecsenyi malomnál egy időben 2, a többi malomnál 1 vízikereket alkalmaztak. 19 malom vízi-kerekének átmérőjét és szélességét ismerjük a vízikönyvek dokumentumaiból.

Malomtó

A pápateszéri malmok többségénél - néhány eset kivételével - a patak vizének felduzzasztásával malomtavat hoztak létre, ez biztosította a folyamatos vízellátást. A malomtavak külön helyrajzi számot kaptak a térképeken és láthatók a vízikönyvek helyszínrajzán is. A második katonai felmérés térképe valamennyi pápateszéri malomnál jelöli a malomtavat is.

Nézd meg térképen is hol található

GPS Koordináták: É 47.368112, K 17.725473

47.368112, 17.725473