Borszörcsök

Egy alig észrevehető kis falu a fák között, a domhajlatát szétszabdaló utcáival Devecsertől 5 km-re északnyugatra, a Somlótól délkeletre. A Somló Ajkától tizenöt kilométerre nyugatra, a Marcal-medence keleti szélén található 431 méter magas vulkáni tanúhegy. Nevét onnan kapta, hogy egykor szinte teljes egészében som fedte. Borszörcsökről írásos nyomokat már az 1200-as évek végétől találhatunk.. A település nem akármilyen bort termő vidék, a Somló közelsége miatt kapta ezt az elnevezést.

Története

Borszörcsök Árpád-kori település. Nevét már 1288-ban említették az oklevelek Zurchuk néven. 1299-ben és 1317-ben a királynői birtok volt, ekkor Bors fibius Blasii de Zurchuk néven volt említve. A falu lakosainak megélhetését egykor nagyrészt a szőlőművelés jelentette. Az 1700-as évek végének összeírásai szerint tisztán nemesi hely volt. A falu határát a jobbágyfelszabadítás után felerészben még erdő borította, de ennek aránya a későbbiekben fokozatosan megváltozott. A 20. század elején Veszprém vármegye devecseri járásához tartozott. 1910-ben 901 lakosából 897 magyarnak, 4 németnek vallotta magát. Ebből 891 római katolikus, 8 izraelita volt.

Büszkeségek a településen

Ez a falu büszke lehet arra, hogy lakója volt az a Kocsi Pál, aki 1945 után a szabadon választott, új nemzetgyőlésben ennek a körzetnek, a Somló vidékének elsı nemzetgyőlési képviselıje volt. A parasztszövetség titkáraként szőkebb hazáján kívül, a nemzet parasztságának érdekeiért, sorsa jobbra fordulásáért is küzdött, még illegalitásban is, a nehéz idıszak alatt. Modori Jenı olyan idıkre emlékszik vissza, amikor Kocsi Pál szervezésével esténként egy-egy családnál összezsúfolódva 20-30-an tiltott külföldi rádióadásokat hallgattak, vagy titkos kisgazdagyőléseket tartottak egy kiválasztott pincében fönn a Somlón.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Borsz%C3%B6rcs%C3%B6k

http://eloforras.eu/eloforras/wp-content/uploads/2016/08/borszorcsok.pdf

Nézd meg térképen is hol található

GPS Koordináták: É 47.1342737, K 17.4037697

47.1342737, 17.4037697