Kamond

Kamond község Magyarországon, Veszprém megye nyugati peremén, a Devecseri Járás területén, a 8-as számú Főút és a Marcal folyó mellett található.

A település régen két részből állt, Kiskamondból és Nagykamondból. Kamond község két része egykor vallásilag is elkülönült egymástól. Míg Nagykamond katolikus, Kiskamond evangélikus vallásúak által lakott település volt.

Történelem

A régészek számos őskori edénytöredéket, római kori kőépítkezés maradványokat és Árpád kori temetkezési helyet tártak fel ezen a területen. A régen mocsárral körülvett Nagyváralján (Várhely dombon) földvár állt. Kamond nevét szláv eredetű „kamen” szóból vették át, jelentése: kő, szirt. A szláv jelentésű szóból következtethető, hogy a falu a honfoglaláskor állt már és lakott volt. Írott forrásban Kamondot először 1062-ben említik. A tatárjárás 1241-42-ben teljesen elpusztította a falut. Az újratelepülés lassan zajlott. A XV. században már különálló két község.

Nagykamond

Nagykamond neve 1531-ben Alsókamond, 1544-ben pedig Nagy-Kamond volt. A török hódoltság alatt teljesen elnéptelenedett a falu. A török pusztítás után a nagykamondi pusztára települt úrbéresek megkötötték szerződésüket 1730-ban gróf Erdődy György és László földesurakkal. A falu később is a család birtokában maradt. Az Erdődy-család római katolikus hospesekkel telepítette be a községet, azzal a kikötéssel, hogy a faluba csak római katolikus pap mehet be. Népesedése lassú, a megélhetési források rendkívül szegények.

1788-ban Alsó seu Nagykamond néven említik a falut. Kamond a napóleoni-háborúkban: 1809. június 7-8. Az Andrássy-dandár Jánosháza, Karakó, Kamond és Dabróka-puszta térségében utóvéd-harcokat folytat a francia Itáliai Hadsereg V. Macdonald-hadtestének előretolt csapatai ellen. Június 11.-én, a francia támadás (csata a nagykamondi erdőnél) egészen Borsosgyőrig vetette vissza az Andrássy-dandárt.

A lélekszám 1828-ban 320, 1851-ben pedig 345 volt. Mint agrárfalu, a paraszti jobbágyok terheit viselte. Tizedet a győri püspöknek szolgáltatott. A Marcal folyóban halásztak, amiért bért fizettek. 1927-ben 532 magyarajkú lakója volt. Ekkor - 50 kisiparos és 21 egyéb foglalkozású kivételével - mindannyian a mezőgazdaságból éltek. A község urai – egészen a szovjet megszállásig - az Erdődyek voltak.

Kiskamond története

A XV. század elején a pannonhalmi apátság tulajdonában van a falu, később az adólajstrom tanúsága szerint a „törökverő” Kinizsi Pálnak is volt itt birtoka. 1550-ben a települést I. Ferdinánd a Kamondi-családnak adományozta, kisebb birtokrészekkel azonban a nemesek is rendelkezhettek már.

1488-ban a neve Felsew Kamond, 1603-ban Kis Kamond. E falu is beleesett Batthyány Ádám dunántúli főkapitány hadiövezetébe, ezért a török elleni harcot vállaló parasztok szabadságot élveztek. 1657-ben és 1660-ban erre a szabadságra hivatkoztak, amikor megtagadták a tized fizetését a győri püspöknek. E „hadirend” közül többen megszerezték eredeti paraszttelkeiket és a nemesség soraiba kerültek.

A község neve 1715-ben Nemes Kamond, 1788-ban pedig Felső seu Kis Kamond. 1785-ben és 1828-ban a nemességé a vezető szerep a társadalmában. Az itt élő emberek föld- és szőlőműveléssel foglalkoztak. A lakosság létszáma 1828-ban 296, 1851-ben pedig 350 fő volt. 1945 előtt egy 200 holdon felüli birtok volt a községben. 1910-ben a lakosság fele, 1941-ben pedig 25 százaléka volt nincstelen.

Kiskamond és Nagykamond egyesítésével 1954. november elsején jött létre Kamond. (Nagykamond jobbágy-község, Kiskamond nemesi község volt. A vagyoni és vallási különbségek miatt csak 1945 után egyesülhettek).

Kamond napjainkban 

Lakosságszámunk 2012-ben 454 fő. A településen Polgárőrség és Sportegyesület működik. A település 80%-ban magyar lakta. 20% roma kisebbség van a településen, nekik saját Kisebbségi Önkormányzatuk van. 2010. október 4-én lezajlott Vörösiszap katasztrófa a község külterületeit érintette, de mára már a helyreállítás teljes egészében megtörtént. A katasztrófa következtében a Devecseri Járást kiemelten támogatandóként kezeli a Magyar Kormány és az Európai Unió, ami előnyös lehet a közös pályázataink beadásakor. A településen található Kastélyépületben a Veszprém Megyei Kormányhivatal fenntartásában Pszichiátriai Intézet működik, ők a legnagyobb munkáltatók a településen.

forrás: http://kamond.hu/; https://hu.wikipedia.org/wiki/Kamond; https://docplayer.hu/4506549-Kamond-telepules-bemutatasa.html;

Nézd meg térképen is hol található

GPS Koordináták: É 47.1483242, K 17.203441

47.1483242, 17.203441